9 תשובות
סוהר ולא אסיר
אולי הוא אחד השוטרים שם?
להראות לאחד הסוהרים את המכתב, לא כתוב במכתב שגיא יעזור לו להפוך את הגינה אלא המכתב עצמו יעזור להפוך את הגינה
גיא הסוהר
שואל השאלה:
"חצי" צדק/ה
אנונימית
לא הבנתי מה התשובה
למי שמעלי אני אסביר בשלבים
1. אבא של גיא שולח לגיא מכתב, במכתב הוא כותב שהוא רוצה שיהפכו את הגינה
2. גיא כותב לאבא שלו מכתב, במכתב הוא כותב שהוא החביא בגינה משהו אשר כדאי לחפש אחריו (נגיד פצצה או משהו בעל שווי כספי)
3. המכתב המדובר מגיע לסינון המכתבים של הכלא
4. בסינון המכתב המדובר נקרא, ומוזעקת עזרה לחפש אחרי הדבר הנכתב
5. אותם אנשים אשר נזעקו הופכים את הגינה בניסיון חיפוש אחר הדבר
6. הגינה הפוכה
אה הה הה הה הה
זה גאוניי