2 תשובות
דרך החברה עצמה של הנייד, לתת את תעודת הזהות ופרטי זיהוי של המשלם ולבקש שישלחו בדוא"ל או בדואר (:
זה רשום בחברת הסלולאר שלך
באותו הנושא: