13 תשובות
אתגעגע
אתגעגע
אתגעגע
אני התגעגע אלייך
אני אתגעגע נראלי
אתגעגע
מה אתם עושים מינוס מה אתם לא יודעים עברית כל אחד מעתיק מהתשובה הראשונה אבל התשובה הראשונה טועה כי שאלתי את אמא שלי והיא מורה ללשון והיא אמרה שרושמים"התגעגע"
אתגעגע
אתגעגע
אז אמא שלך מורה גרועה אחי
עתיד זה אותיות אית"ן
כל פועל שגוף ראשון יחיד עושה ברבים מתחיל בא':
אתלבש, אבין, אומר, אשתה, אוכל, אתגעגע...
אנונימי
אז למה שואלת השאלה נותנת לי פרחים אם אתם אומרים שאני טועה ועושים לי מינוסים