תשובה אחת
נראה לי שנכנסים לשיחה פרטית איתו ורשום למעלה "חסום".