3 תשובות
הכסף הוא חזות הכל: הוא יכול לחפות גם על דברים לא ראוים.
לעתים משתמשים בביטוי בשלילה או בתמיהה: "האם הכסף יענה את הכל"?
כל העולם שלנו עומד על כסף, לכן הוא פותר את כל הרצונות של כולם.

איך אבא שלי אומר, למה קוראים לו כסף? כי כולם "נכספים" אליו. כולם חושקים בו, אז הכסף יכול לרצות את כולם ולגשר על בעיות וחילוקי דעות.
יש לזה כמה פירושים 1 זה מענה את כולם גם את העשירים שכן גם הם אינם יודעים שובע
2 בכסף אפשר להחליק הכל אין בן אדם בעולם שיקבל כסף ולא יסתנוור
יוסי