תשובה אחת
מופיעות שאלות לרישון b לא משהו אחר
באותו הנושא: