2 תשובות
אני חושבת שעל הטופס ירוק.
על הטופס הירוק. איזו תמונה צילמו בתאוריה? אותי לא צילמו כשעשיתי תאוריה...