תשובה אחת
תכניסי כל מיני זכרונות ובדיחות פרטיות שלכם לתוך הברכה