3 תשובות
שואל השאלה:
תודה על העצות (:
לקרוא פסקה אחת ולכתוב מה שהבנת ככה עעד שאת מסיימת הכל ואז לקרוא את כל מה שכתבת כמה פעמים
סיכומים d: