2 תשובות
הפועל בעבר צריך להיות מנוקד בצירה: הֵזזתי, הֵזזת, הֵזיז וכו', ושם הפועל שלו צריך להיות מנוקד בקמץ: לְהָזִיז.
להזיז
מוזיז
הזיז
דמי לובאטווווו
באותו הנושא: