3 תשובות
לילות קשים נגמרים בלי מילים.
נגמרים
נגמרים