תשובה אחת
ראשית תבדוק אם ישנו מייל שגוי בתיבת השליחה יתכן שמייל זה מעכב יציאת מיילים אחרים
דודו