10 תשובות
סקולקא וריימיה
סקולקו ורמיה..
סקולקא וורימה
או
קקוי צ'אס
יש שתיי דרכים להגיד
1) סקולקה ורמייה
2) קקויי צ'אס
what is the time?
סקולקה ורמייה
קאטורי צ'אס
בעיקר
אנונימי
קטורי צ'אס