2 תשובות
יש אתר שיש בו תרגילים בכול מיני נושאים את יכולה ליבדוק אם יש במה שאת מחפשת שם:
http://www.interlect.co.il/le/Default.aspx
לצורך פרסום חברה מסוימת בשלטי חוצות צולמה כוס, שגובהה 7 ס"מ בקנה מידה 20:1
א. מהי המשמעות של קנה מידה 20:1
ב. מהו הגובה הכוס בתמונה שבשלטי חוצות