תשובה אחת
דרכון אין בעיה שתוציא
לצאת זה כבר דורש אישור של הצבא ויש לזה פרוצדורה ונהלים