3 תשובות
כל החנויות סגורות שם בשבת
כן אבל לא כל החנויות פתוחות שם
בערב פותחים הכל (מוצאי שבת)