2 תשובות
צריך להיות פתוח מכיוון שהיום זה יום רגיל. חוץ מזה שהוא נקרא "אסרו חג" ובתפילה לא אומרים תחנון.