4 תשובות
דלוק עליך '-'
שאת מוצאת חן בעניו 😅

או שאת פשוט מפחידה אותו:)
שאת גורמת לו להיות בתענית דיבור:-)
מה את רוצה מחייו?
לא באלו לדבר מה תכריחי אותו?
באותו הנושא: