3 תשובות
מיודע- עם ה' הידיעה זאת אומרת הכלב החתול ראש הממשלה..
לא מיודע-בלי ה' הידיעה חתול כלב.. ראש ממשלה..
הספר זה מיודע כי יודעים על איזה ספר מדובר
ספר זה לא מיודע כי אין ה' הידיעה
שמות מיועדים- שמות עצם ששמו לפניהם (יותר נכון הצמידו להם.) את ה"א הידיעה.
ככה שמדברים על משהו ספציפי, נגיד עט, יכול להיות כל עט שיש לך בקלמר.. העט, מדבר על עט ספציפי..