6 תשובות
95-100
אנונימי
86
אנונימי איך קיבלת תווך?
התבלבלתי
לא הבנתי שמדובר בבגרות
חשבתי שהכוונה הייתה לתעודה
אנונימי