5 תשובות
100
101 וכל זה
100 מוקד חירום של המשטרה
משטרה - חיוג מהיר של 100 (: