9 תשובות
שגרירות ישראל באיסטנבול טלפון: -317-6500212-פקס: 212-317-6555
שגרירות ישראל באנקרה: טלפון: 312-446-3605פקס: 312-446-8071
שואל השאלה:
המספר לא טוב
אנונימית
סליחה תוכלי לבדוק את המס' הבא: מספר טלפון: 312-4463605 (90+) בהצלחה.
שואל השאלה:
צריך לחייג את כול המספר? זה לא מספר טוב..
אנונימית
נסי בבקשה להגיע למס' הנכון דרך הקישור המצורף: מקווה להצלחה
שואל השאלה:
לא הצלחתי.
אתה יודע אולי איך עושים + בטלפון?
אנונימית
אני ממש מצטער. אבל אני לא יכול לעזור לך בזה. סליחה.
שואל השאלה:
טוב תודה בכול מקרה
אנונימית
תקציר
על מאפייני גידול האוכלוסייה בישראל - מקורות הגידול של האוכלוסייה היהודית והלא-יהודית (עלייה וריבוי טבעי), על הרכבי גילים שונים ועל גידול האוכלוסייה בעתיד.
הגידול באוכלוסיית ישראל
מחברות: אסתר רפ; צביה פייןישראל היא מדינה קטנה - הן בשטחה, המשתרע על-פני 21,501 קמ"ר בלבד, והן במספר תושביה, המונים כיום (1995) 5.6 מיליון בני-אדם. במאפייני גידול האוכלוסייה, ישראל מיוחדת ושונה ממרבית מדינות העולם:
- זוהי מדינה צעירה שאוכלוסייתה גדלה במהירות. גידול האוכלוסייה מתרחש הן כתוצאה מהגירה, המכונה בישראל "עלייה", והן כתוצאה מריבוי טבעי.
- הגידול המהיר של אוכלוסיית ישראל אינו מעכב את תהליכי הפיתוח המתרחשים במדינה, ומרבית התושבים נהנים מרווחה ומרמת חיים גבוהה.
- החברה הישראלית מורכבת מקבוצות אוכלוסייה שהן שונות מאוד זו מזו, ונבדלות גם בגידול אוכלוסייתן. בנושאים אלה נדון בחקר מקרה זה.
מדינה מפותחת, שאוכלוסייתה גדלה במהירות

ישראל נכללת בקבוצת המדינות המפותחות. ואמנם, לפי מרבית המדדים שבהם משתמשים כדי לקבוע אם מדינה מסוימת היא מפותחת או מתפתחת - ישראל נמצאת בין המדינות המפותחות. אבל בקצב גידול האוכלוסייה ישראל יוצאת דופן בין המדינות המפותחות: בניגוד למרבית המדינות המפותחות האחרות, שאוכלוסייתן גדלה באיטיות, אוכלוסייתה של ישראל גדלה במהירות רבה (ראו גרף 1).1. ישראל - גידול אוכלוסייה, 1948-1995. הנתונים לוקטו מתוך: "שנתון סטטיסטי לישראל", 1999.


מאז הקמתה (בשנת 1948) ועד היום (1995) גדלה אוכלוסיית ישראל כמעט פי 7! זהו קצב גידול כה מהיר, עד כי הוא "מתחרה" בקצב הגידול של מדינות מתפתחות רבות. לדוגמה, בין השנים 1990-1995 דורגה ישראל במקום השישי ברשימת המדינות שקצב גידולן הוא המהיר בעולם, בעוד שכל המדינות האחרות ברשימה הן מדינות מתפתחות (ראו טבלה 2).2. המדינות שגידול אוכלוסייתן הוא המהיר ביותר בעולם, 1990-1995 (באחוזים).


מהו ההסבר לגידול המהיר של אוכלוסיית ישראל?
בישראל, גם ממדי ההגירה וגם שיעורי הילודה - גבוהים. מאז קום המדינה תרמה העלייה לגידול האוכלוסייה בישראל 41.7%, והריבוי הטבעי תרם לגידולה 58.3%.

אך יש לדעת: אוכלוסיית ישראל איננה אחידה - קיימות בתוכה קבוצות אוכלוסייה שונות, הנבדלות זו מזו באורחות החיים ובהשקפות העולם, וגם במאפיינים שונים של גידול האוכלוסייה.

בולטים במיוחד ההבדלים בין האוכלוסייה היהודית, המהווה (1995) כ- 81% מכלל האוכלוסייה של ישראל, לבין האוכלוסייה הלא-יהודית, המהווה כ- 19% מהאוכלוסייה.
נדון במאפיינים השונים של גידול האוכלוסייה בישראל הן האוכלוסייה היהודית והן האוכלוסייה הלא-יהודית.
מקורות הגידול של האוכלוסייה היהודית - עליה וריבוי טבעי


לעומת מרבית מדינות העולם, שאוכלוסייתן גדלה בעיקר כתוצאה מהריבוי הטבעי, בישראל ההגירה מהווה מקור חשוב לגידול האוכלוסייה. העלייה בהיקף נרחב של יהודים מכל רחבי העולם לישראל החלה לפני כמאה שנה וגברה לאחר שקמה מדינת ישראל. מאז שנת 1948, שנת קום המדינה, עלו לארץ כ- 2.5 מיליון יהודים, אשר באו אליה מכ- 130 מדינות.

העלייה לישראל מהווה מקור חשוב בגידול האוכלוסייה גם בהשוואה למדינות מפותחות אחרות. אפילו בין המדינות המפותחות המשמשות יעד להגירה גדולה - כמו ארה"ב, קנדה או גרמניה - אין מדינה שבה חלקה של ההגירה בגידול האוכלוסייה כה גדול. יתרה מזאת: בניגוד למדינות אחרות בעולם, המגבילות את מספר המהגרים המקבלים רשות להיכנס לתחומן ישראל מעודדת את הגירת היהודים אליה. אחד מיעדיה החשובים של המדינה, מאז הקמתה, הוא להיות "בית לעם היהודי", שבניו מפזורים בכל רחבי העולם. יעד זה מוצא את ביטויו במגילת העצמאות, שבה נאמר כי בעיית העם היהודי תיפתר על-ידי "חידוש המדינה היהודית בארץ-ישראל, אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי..."

בכל שנות קיומה של ישראל הגיעו אליה עולים, אך העליות לא היו רצופות ולא היו אחידות בגודלן. גל העלייה הגדול ביותר התרחש בשנים הראשונות להקמת המדינה, הייתה זאת עליה המונית של יהודים מכל רחבי העולם, ובעקבותיה נוצר מצב שכל אדם שלישי במדינה היה עולה חדש. גל עליה גדול אחר התרחש בשנות ה- 90, ובו הגיעו לארץ למעלה מ- 700 אלף עולים, רובם מברית-המועצות לשעבר ומאתיופיה.

העליות לישראל, שלא אחת לוו בקשיי קליטה שונים, הביאו לתנופת פיתוח גדולה ולצמיחה כלכלית של המדינה. ישראל משקיעה מאמצים רבים בקליטת העולים, ומסתייעת לשם כך בגורמי חוץ שונים, ובעיקר ביהודי התפוצות.

על גל העלייה הגדול שהגיע לארץ בשנות ה- 90 ראו קטעי עיתונות:

קטע א
גל עליה גובר מברית-המועצות: מאות יהודים מגיעים לארץ בכל שבוע. החודש הגיעו מברית-המועצות 1,464 עולים, לעומת 2,170 בכל השנה שעברה. גורמי עליה ציינו אמש כי כמות העולים שהגיעה החודש מברית-המועצות הייתה מהגדולות ביותר ב- 10 השנים האחרונות. ראש הממשלה אמר כי בואם של העולים לארץ יפיח חיים בכלכלה הישראלית.
מקור: "ידיעות אחרונות", 1 בנובמבר 1989.

קטע ב
התחזיות האחרונות מדברות על עליתם לארץ של 240,000 עולים בשנה. עלות קליטתם של עולים אלה תגיע ל- 22 מיליארד דולר.
מדינת ישראל אינה יכולה לממן לבדה סכומים אדירים שכאלה הממשלה והסוכנות חייבות להיערך למצבע גיוס כללי, שבו ייקראו לדגל כל הגופים והאישים שיכולים לתת יד לקידום הנושא.
המשימה כבדה וקשה, אך היא אינה בלתי אפשרית. אין לשכוח שההון האנושי הבא אלינו הוא רב ערך העלייה הגדולה מביאה לישראל מספר גדול של אקדמאים במדעי הטבע, ההנדסה והטכנולוגיה, שיכולים לתרום תרומה משמעותית למשק הישראלי.
מקור: "על המשמר", 23 בספטמבר 1990.* שיעורי התמותה הנמוכים מאפיינים את כל האוכלוסייה היהודית. שירותי הרפואה והתברואה
אנונימית
באותו הנושא: