3 תשובות
כושון - בסלנג באנגלית...
כינוי גנאי לשחום עור.