2 תשובות
משלמים. גם אם סכום מופחת. יש באתר של כביש שש פירוט של התעריפים.
אברהם
כן משלם, בבקשה קישור.