4 תשובות
חתניקית\טתניקית\יודניקית נכון?
ואם אני לא טועה בסוף הספר יש את התשובות;)
שואל השאלה:
כיתה ט... לא אין תשובות לשאלות בגיאומטריה...
מה זה אומר אם הם מקבילים בהתאמה לחוצי הזוויות? הבנת?
אנונימי
שואל השאלה:
כן זה אומר שקטע af שווה לזווית acb וקטע ae שווה לזווית abc
הם רשמו בהתאמה כי זה כאילו לפי הסדר הקטע הראשון שהם רשמו מתאים לזווית הראשונה שהם רשמו...