התמונה ברשיון Creative Commons
2 תשובות
נרדפת לאקוטי זה חריף, חמור
קרן

חד
בטי