3 תשובות
שלבודאים יש לב!
עדות שונות
ערבים-אנשים שנולדו בארצות ערב
בדואים-אנשים שנולדו במדינות ערב והלכו לישראל, שם התיישבו בנגב, עקב נקמות דם (אם מישהו ממשפחה אחת רוצח מישהו ממשפחה אחרת מותר למשפחה השניה להרוג מישהו מהשפחה שרצחה את בן המשפחה השנייה) התיישבו חלק מהבדואים בנגב.
לכל אחד יש מסורת שונה