7 תשובות
בשעה 18:10
בכניסה לצום כבר לא אמור להיות מכוניות:

תחילת הצום
ירושלים 18:07, תל אביב 18:27, חיפה 18:18, באר שבע 18:18.

סיום הצום

הצום יסתיים עם תקיעת השופר:
ירושלים 19:22, תל אביב 19:24, חיפה 19:24, באר שבע 19:23.
בשמונה כבר לא יהיו בטוח
אני מאמינה שכבר בחמד וחצי או שש לא יהיו יותר..
כמובן-שיש כאלה שלא שומרים אז..
הצום נכנס בסביבות שש וחצי, אז עד אז בערך.