תשובה אחת
לא יודעת, אבל למה להתחיל עם מעשים מעייפים..
כאילו את צמה, מה את צריך להרים דברים לסדר את החדר להתכופף? תנוחי.. המלצתי