5 תשובות
"ועיניתם את נפשותיכם"- זאת הוראה של התורה, ומה זה אומר לענות?
איך? כמה? למה?
זה כבר מה שהועבר בעל פה ממשה רבנו
עד לזקנים ולחכמינו זכרונם לברכה,
וכך מדור לדור עד שהתורה שהועברה בעל פה עוד ממשה רבנו- נכתבה.
וזה המשנה הגמרא וכל ספרי חז"ל האדירים שקיימים היום.
כלומר מה שרב היום יגיד לך- זה מבוסס על מה שמשה רבנו
העביר מדור לדור וקיבל מאת השם יתברך במעמד הר סיני.
ההלכות האלה הם אלוקיות וזו זכות גדולה להתנהג על פי הכללים האלה.
כי בכל חג/שבת יורד שפע, יורד אור מסויים, ומי שרוצה לקבל אותו- איך מקבל?
צריך שיהיה לו כלי לקבל את השפע. כלי=הלכה.
ההלכות הם כלים להתנהג באופן שיגיעו אליך כל ההארות שיורדות.
למשל בפסח יורד אור לעולם שנקרא חירות= חופש פנימי אמיתי.
איך מקבלים אותו? מתנהגים על פי כל ההלכות ולומדים-
ומי שלומד לעומק רואה איך כל הלכה בפסח יוצרת לי
חירות אמיתית מכל מה שאני משועבד אליו כל השנה. מכל ההתמכרויות למינהם. כמובןם זה אם אני עושה עבודה פנימית על פסח.
מה האור שיורד ביום כיפור?
אור של סליחה וניקוי וחזרה לאחדות עם עצמי, עם אלוקים, עם הבריות. איך מקבלים את זה? צמים, לא אוכלים ולא שותים דברים גשמיים אלא אוכלים רק אוכל רוחני- תורה תפילה וכו'. לא מזדווגים עם האישה אבל יש זיווג של השם יתברך עם עם ישראל- כי ביום כיפור זה היום היחיד שבו הכהן הגדול נכנס לחדר שבו כל השנה אסור להכנס. וכך כל הלכה והלכה יש לזה פנימיות מטורפת וכדאי ללמוד.
גמר חתימה טובה! ואם יש שאלות בשמחה.
כתוב "ועיניתם את נפשותיכם". זה אומר שמריך לענות את עצמינו, ובין שאר העינויים לא לאכול.
צום קל!
אלוהים לא אמר לצום, זה הרבהנים שהחליטו