3 תשובות
שואל השאלה:
בשק א יש פי 4 כדורים יותר מאשר בשק ב אם נעביר 6 כדורים משק א לשק ב מספר הכדורים בשני יהיה זהה, מצאו מה כדורים היו בכל שק לפני ההעברה?
בשק א' - 8 כדורים
בשק ב' - 2 כדורים
א- 16
ב- 4
באותו הנושא: