תשובה אחת
המוצר יצא למשלוח? אם לא תנסי לדבר עם המוכר אם הוא יכול לבטל, תגידי שהזמנת בטעות
סתם כי באלי
באותו הנושא: