2 תשובות
אני מתאר לעצמי שהתכוונת "קבוע הגרביטציה האוניברסילי"
טוב ידוע שמתקיים
Fg= G * m1* m2 / R^2
כאשר Fg זה כוח משיכה בין 2 גופים
m1,m2 זה המסול של 2 הגופים
R זה המרחק ביניהם
G זה קבוע הגרביטציה האוניברסילי.

ולכן יחידות המידה מקיימות:

Newton)= (G)* (kilo-gram)^2/ (meter)^2)

G)= (Newton)* (meter)^2/ (Kilo-gram)^2)

אך גם כוח מקיים F=ma ולכן (F)= (m) (a)= (kilo-gram)* (meter/sec^2)
ולסיכום:

G)= (kilo-gram)* (meter/sec^2)* (meter)^2/ (kilo-gram)^2)
=
( (meter)^3/ ( (sec)^2) (kilo-gram)
עוזר מומחה סטיפס
אוי כל הסוגריים המרובעות שלי התעגלו...

נסי להבין איפה אמור להיות עגול ואיפה מרובע.
עוזר מומחה סטיפס