4 תשובות
1000 מטר= ק"מ. אז צריך לחלק ב-1000:
ק"מ= 0.001 מטר
אלף מטר זה קילומטר אז אלף מטר:)
1000 מטר שווה לקילומטר 1:-)