4 תשובות
לא.. אבל אפשר לגרום לזה שיורידו לך אמינות ויחסמו אותך, או להחליף ססמא ולא לזכור
אין אפשרות
לא.