תשובה אחת
בנות לא יביאו לך פה ברכה את צריכה לרשום לה זאת החברה הכי טובה שלך אני חושבת בהיא הייתה רוצה לקבל ברכה ממך ולא מילדה שרשמה פה