9 תשובות
זה כוונה רעה, יענו ניפנפו אותך לתמיד..
רע... לא רוצה להתראות איתך יותר
רעה. הכוונה היא ביי ושלא נפגש (:
הכוונה לא להיפגש יותר, צריך לדעת איך להגיד כי זה לשלילה.
כן, הכוונה שאתה לא רוצה לראות אותו יותר - להתראות זה כאילו לפגוש אחד את השני.
אז שלום (ביי) ולא להתראות (ולא להפגש).
אם הוא התכוון כשאמר את זה- יש מצב. אבל זה סליינג כזה,, אז א"א לדעת
כוונה רעה.. אומרים למי שאתה שונא
שלום ולא להתראות תלוי גם במידה רבה בנימה והטון של הדברים, בכל אופן זה משפט שהמטרה שלו לנתק קשרים.
שלום - זה טוב.
ולהתראות - זה רע.
זאת אומרת " שלום - נפגשנו.. היי,
ולא להיתראות - שלא ניפגש יותר "
אני חושבת שזה רע..
שמחה עם עזרתי (: