3 תשובות
לפי מה שאני יודעת 16.6 תאוריה 17 רישון
16 או 16 ותשעה חודשים