תשובה אחת
אנחנו לא יכולים לדעת... יכול להיות שהוא סתם נחמד
באותו הנושא: