תשובה אחת
אם אתה שכיר, זו חובתו של המעביד שלך. חובתו גם להעביר להם תשלומים ממשכורתך. ולרשום זאת בתלוש השכר שלך. חשוב שתוודא שמעביר תשלומי בטוח לאומי עבורך. רק כך יהיו לך זכויות שם.
חבר טוב מומחה סטיפס