3 תשובות
לא.
לא, הוא לא יכול.
הוא יראה שזה לא נותן לו לשלוח הודעות ויש סיכוי שהוא יבחין