תשובה אחת
אופיר הי
אני מקווה שזו לא שאלה תיאורטית.
האבחנה הזו, אם ניתנת ע"י פסיכיאטר, פוסלת אדם מכל תפקיד בצבא.

שנה טובה
שוקי וייס
יועץ משפחתי
שוקי וייס מומחה סטיפס