5 תשובות
DIDזה עשה בעבר ו DIDNT זה לא עשה בעבר
didnt זה שלילה בקיצור did not
אנונימי
did - אחת משתי האפשרויות:
צורת העבר של do= לעשות.
פועל עזר בשאלות ב- past simple לדוגמא: did you do your homework?
תלמיד
DID זה מותאם HE SHE IT וזה עשה בעבר וDIDNT זה לא עשה בעבר גם עם אותם גופים מקווה שעזרתי:)
did זה עשה, ו- didn't זה לא עשה..