תשובה אחת
אדום.
לא משהו.
שתדע/י
באתר צלם ים יש מצלמות מחוף גוטה (חוף הגולשים הלא מוכרז).. תמיד אפשר לראות, יש את מצב הגלים העדכני.
באתר פייסבוק של העיריה, יש עדכון מדי יום על מצב הדגלים בבר כוכבא ודלילה.

שחיה נעימה
מגוליית האשקלוני:-)
גוליית האשקלוני