תשובה אחת
חופית זה ליד בברנע כזה.. וגוטה? בחיים לא שמעתי