3 תשובות
אני חושב שאין פשרות כזאת.. רק אחרי שמתייגים אפשר לבטל את התיוג הזה..
ניתן להגדיר בהגדרות הפרטיות שכל תיוג יופיע לך על ציר הזמן רק לאחר שתאשר...
שמרת דיגיטל מומחה סטיפס
תחת הגדרות הפרטיות של פייסבוק (Privacy Settings)
ניתן להגדיר שכל תיוג שמך על תמונה ידרוש אישור שלך לפני שחבריך יראו זאת כחדשות על הקיר שלהם.
באותו הנושא: