9 תשובות
ברור שכן.
כן
כן ברור, כמו שהוא חסם ככה הוא גם יכול להוריד