2 תשובות
משפט שלילי זה עם המילה לא, למשל אני לא אוהבת ירקות
באנגלית זה i don't like vegatables
שלילי זה לא.
חיובי זה כן.