תשובה אחת
משפט שלילה באנגלית זה למשל don't eat the____
משפט חיובי לעומתו זה eat the____
בעצם ההבדל הוא בפעולה או בהוראה למשל אל תלך לבית ספר היום או תלך לבית ספר היום