5 תשובות
אתה אף פעם לא מתגעגע לדבר טוב עד שהוא נעלם
אנונימית
אתה אף פעם מתגעגע לדברים טובים כשהם נעלמים?
"לא תתגעגע/י לזה עד שזה נעלם", בערך
אתה אף פעם לא תגעגע לדבר טוב עד שתאבד אותו
אתה לא מתגעגע לדבר טוב, עד לרגע שהוא נעלם לך אל מול העיניים...
הוספתי כמה מילים שיהיה יותר יפה (;